ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2}{3}\times \frac{1}{2}
ทำเศษส่วน \frac{5}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{2\times 1}{3\times 2}
คูณ \frac{2}{3} ด้วย \frac{1}{2} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{1}{3}
ตัด 2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน