ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{2}{\exponential{0.05}{2} * 1.2566 * \exponential{10}{-6} * \fraction{8 * 1.58 * 154}{\squareroot{123} * 0.2}} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2}{1.2566\times 0.0025\times 10^{-6}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\sqrt{123}}\right)}
คำนวณ 0.05 กำลังของ 2 และรับ 0.0025
\frac{2}{0.0031415\times 10^{-6}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\sqrt{123}}\right)}
คูณ 1.2566 และ 0.0025 เพื่อรับ 0.0031415
\frac{2}{0.0031415\times \left(\frac{1}{1000000}\right)\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\sqrt{123}}\right)}
คำนวณ 10 กำลังของ -6 และรับ \frac{1}{1000000}
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\sqrt{123}}\right)}
คูณ 0.0031415 และ \frac{1}{1000000} เพื่อรับ \frac{6283}{2000000000000}
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{12.64\times 154}{0.2\sqrt{123}}\right)}
คูณ 8 และ 1.58 เพื่อรับ 12.64
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56}{0.2\sqrt{123}}\right)}
คูณ 12.64 และ 154 เพื่อรับ 1946.56
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56\sqrt{123}}{0.2\left(\sqrt{123}\right)^{2}}\right)}
ทำตัวส่วนของ \frac{1946.56}{0.2\sqrt{123}} ให้เป็นตรรกยะโดยการคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย \sqrt{123}
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56\sqrt{123}}{0.2\times 123}\right)}
รากที่สองของ \sqrt{123} คือ 123
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56\sqrt{123}}{24.6}\right)}
คูณ 0.2 และ 123 เพื่อรับ 24.6
\frac{2}{\frac{6283}{2000000000000}\times \frac{48664}{615}\sqrt{123}}
หาร 1946.56\sqrt{123} ด้วย 24.6 เพื่อรับ \frac{48664}{615}\sqrt{123}
\frac{2}{\frac{38219489}{153750000000000}\sqrt{123}}
คูณ \frac{6283}{2000000000000} และ \frac{48664}{615} เพื่อรับ \frac{38219489}{153750000000000}
\frac{2\sqrt{123}}{\frac{38219489}{153750000000000}\left(\sqrt{123}\right)^{2}}
ทำตัวส่วนของ \frac{2}{\frac{38219489}{153750000000000}\sqrt{123}} ให้เป็นตรรกยะโดยการคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย \sqrt{123}
\frac{2\sqrt{123}}{\frac{38219489}{153750000000000}\times 123}
รากที่สองของ \sqrt{123} คือ 123
\frac{2\sqrt{123}}{\frac{38219489}{1250000000000}}
คูณ \frac{38219489}{153750000000000} และ 123 เพื่อรับ \frac{38219489}{1250000000000}
\frac{2\sqrt{123}\times 1250000000000}{38219489}
หาร 2\sqrt{123} ด้วย \frac{38219489}{1250000000000} โดยคูณ 2\sqrt{123} ด้วยส่วนกลับของ \frac{38219489}{1250000000000}
\frac{2500000000000\sqrt{123}}{38219489}
คูณ 2 และ 1250000000000 เพื่อรับ 2500000000000