ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2\sqrt{7}}{\left(\sqrt{7}\right)^{2}}
ทำตัวส่วนของ \frac{2}{\sqrt{7}} ให้เป็นตรรกยะโดยการคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย \sqrt{7}
\frac{2\sqrt{7}}{7}
รากที่สองของ \sqrt{7} คือ 7