ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{\exponential{2}{-6} \exponential{m}{13} \exponential{n}{7}}{\exponential{5}{-2} \exponential{m}{7} \exponential{n}{13}} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. m
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2^{-6}m^{13}n^{7}}{5^{-2}m^{7}n^{13}}
ใช้กฎของเลขชี้กำลังเพื่อทำนิพจน์
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{13-7}n^{7-13}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{7-13}
ลบ 7 จาก 13
\frac{2^{-6}}{5^{-2}}m^{6}n^{-6}
ลบ 13 จาก 7
\frac{25}{64}m^{6}\times \left(\frac{1}{n^{6}}\right)
หาร \frac{1}{64} ด้วย \frac{1}{25} โดยคูณ \frac{1}{64} ด้วยส่วนกลับของ \frac{1}{25}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(\frac{n^{7}}{64\times \left(\frac{n^{13}}{25}\right)}m^{13-7})
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(\frac{25}{64n^{6}}m^{6})
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
6\times \left(\frac{25}{64n^{6}}\right)m^{6-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
\frac{75}{32n^{6}}m^{5}
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์