ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{108}{24}
คูณ 18 และ 6 เพื่อรับ 108
\frac{9}{2}
ทำเศษส่วน \frac{108}{24} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 12