ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(11x-3x\right)=2\left(4+2x\right)
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,3
3\times 8x=2\left(4+2x\right)
รวม 11x และ -3x เพื่อให้ได้รับ 8x
24x=2\left(4+2x\right)
คูณ 3 และ 8 เพื่อรับ 24
24x=8+4x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย 4+2x
24x-4x=8
ลบ 4x จากทั้งสองด้าน
20x=8
รวม 24x และ -4x เพื่อให้ได้รับ 20x
x=\frac{8}{20}
หารทั้งสองข้างด้วย 20
x=\frac{2}{5}
ทำเศษส่วน \frac{8}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4