ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

7\left(11x+5\right)=7\left(6x-7\right)+7\left(6x-7\right)\left(-\frac{2}{7}\right)
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ \frac{7}{6} เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 7\left(6x-7\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ 6x-7,7
77x+35=7\left(6x-7\right)+7\left(6x-7\right)\left(-\frac{2}{7}\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย 11x+5
77x+35=42x-49+7\left(6x-7\right)\left(-\frac{2}{7}\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย 6x-7
77x+35=42x-49-2\left(6x-7\right)
คูณ 7 และ -\frac{2}{7} เพื่อรับ -2
77x+35=42x-49-12x+14
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -2 ด้วย 6x-7
77x+35=30x-49+14
รวม 42x และ -12x เพื่อให้ได้รับ 30x
77x+35=30x-35
เพิ่ม -49 และ 14 เพื่อให้ได้รับ -35
77x+35-30x=-35
ลบ 30x จากทั้งสองด้าน
47x+35=-35
รวม 77x และ -30x เพื่อให้ได้รับ 47x
47x=-35-35
ลบ 35 จากทั้งสองด้าน
47x=-70
ลบ 35 จาก -35 เพื่อรับ -70
x=\frac{-70}{47}
หารทั้งสองข้างด้วย 47
x=-\frac{70}{47}
เศษส่วน \frac{-70}{47} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{70}{47} โดยเอาเครื่องหมายลบออก