ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า d
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{6}\times 12=d
คูณทั้งสองข้างด้วย 12 ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{1}{12}
\frac{12}{6}=d
คูณ \frac{1}{6} และ 12 เพื่อรับ \frac{12}{6}
2=d
หาร 12 ด้วย 6 เพื่อรับ 2
d=2
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย