ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{8}{2}\left(x+6\right)
คูณ \frac{1}{2} และ 8 เพื่อรับ \frac{8}{2}
4\left(x+6\right)
หาร 8 ด้วย 2 เพื่อรับ 4
4x+24
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย x+6
\frac{8}{2}\left(x+6\right)
คูณ \frac{1}{2} และ 8 เพื่อรับ \frac{8}{2}
4\left(x+6\right)
หาร 8 ด้วย 2 เพื่อรับ 4
4x+24
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย x+6