ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{0.7}{\left(60\times \frac{1}{1000}\right)^{2}}
คำนวณ 10 กำลังของ -3 และรับ \frac{1}{1000}
\frac{0.7}{\left(\frac{3}{50}\right)^{2}}
คูณ 60 และ \frac{1}{1000} เพื่อรับ \frac{3}{50}
\frac{0.7}{\frac{9}{2500}}
คำนวณ \frac{3}{50} กำลังของ 2 และรับ \frac{9}{2500}
0.7\times \frac{2500}{9}
หาร 0.7 ด้วย \frac{9}{2500} โดยคูณ 0.7 ด้วยส่วนกลับของ \frac{9}{2500}
\frac{1750}{9}
คูณ 0.7 และ \frac{2500}{9} เพื่อรับ \frac{1750}{9}