ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-6=5x
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 6,2,3
5x=-6
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
x=\frac{-6}{5}
หารทั้งสองข้างด้วย 5
x=-\frac{6}{5}
เศษส่วน \frac{-6}{5} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{6}{5} โดยเอาเครื่องหมายลบออก