ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\left(-\frac{52zy^{2}}{13y^{2}}\right)x^{3-1})
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\left(-4z\right)x^{2})
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
2\left(-4z\right)x^{2-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
\left(-8z\right)x^{1}
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
\left(-8z\right)x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
-4zx^{2}
ตัด 13xy^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน