ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{-1}{x + 1} + \logN{e}{1 + \fraction{1}{x}} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์