ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-1=15-2x
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 6,2,3
15-2x=-1
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
-2x=-1-15
ลบ 15 จากทั้งสองด้าน
-2x=-16
ลบ 15 จาก -1 เพื่อรับ -16
x=\frac{-16}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2
x=8
หาร -16 ด้วย -2 เพื่อรับ 8