ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. z
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3^{-1}\left(x^{2}\right)^{-1}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}}
ขยาย \left(3x^{2}y\right)^{-1}
\frac{3^{-1}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ -1 ให้ได้ -2
\frac{\frac{1}{3}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}}
คำนวณ 3 กำลังของ -1 และรับ \frac{1}{3}
\frac{\frac{1}{3}y^{-1}z}{3y^{-1}}
คูณ x^{-2} และ x^{2} เพื่อรับ 1
\frac{\frac{1}{3}z}{3}
ตัด \frac{1}{y} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{1}{9}z
หาร \frac{1}{3}z ด้วย 3 เพื่อรับ \frac{1}{9}z
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{3^{-1}\left(x^{2}\right)^{-1}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}})
ขยาย \left(3x^{2}y\right)^{-1}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{3^{-1}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}})
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ -1 ให้ได้ -2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{\frac{1}{3}x^{-2}y^{-1}x^{2}z}{3y^{-1}})
คำนวณ 3 กำลังของ -1 และรับ \frac{1}{3}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{\frac{1}{3}y^{-1}z}{3y^{-1}})
คูณ x^{-2} และ x^{2} เพื่อรับ 1
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{\frac{1}{3}z}{3})
ตัด \frac{1}{y} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\frac{1}{9}z)
หาร \frac{1}{3}z ด้วย 3 เพื่อรับ \frac{1}{9}z
\frac{1}{9}z^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
\frac{1}{9}z^{0}
ลบ 1 จาก 1
\frac{1}{9}\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
\frac{1}{9}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t