ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{\exponential{(\fraction{n + 2}{n - 2})}{3}}{\fraction{\exponential{n}{3} + 4 \exponential{n}{2} + 4 n}{3 \exponential{n}{2} - 12 n + 12}} * \fraction{n}{3} $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}}}{\frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}}\times \left(\frac{n}{3}\right)
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{n+2}{n-2} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}\times \left(\frac{n}{3}\right)
หาร \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} ด้วย \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12} โดยคูณ \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} ด้วยส่วนกลับของ \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}
\frac{3\left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{3}}{n\left(n+2\right)^{2}\left(n-2\right)^{3}}\times \left(\frac{n}{3}\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบใน \frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}
\frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)}\times \left(\frac{n}{3}\right)
ตัด \left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{3\left(n+2\right)n}{n\left(n-2\right)\times 3}
คูณ \frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)} ด้วย \frac{n}{3} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{n+2}{n-2}
ตัด 3n ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}}}{\frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}}\times \left(\frac{n}{3}\right)
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{n+2}{n-2} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}\times \left(\frac{n}{3}\right)
หาร \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} ด้วย \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12} โดยคูณ \frac{\left(n+2\right)^{3}}{\left(n-2\right)^{3}} ด้วยส่วนกลับของ \frac{n^{3}+4n^{2}+4n}{3n^{2}-12n+12}
\frac{3\left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{3}}{n\left(n+2\right)^{2}\left(n-2\right)^{3}}\times \left(\frac{n}{3}\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบใน \frac{\left(n+2\right)^{3}\left(3n^{2}-12n+12\right)}{\left(n-2\right)^{3}\left(n^{3}+4n^{2}+4n\right)}
\frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)}\times \left(\frac{n}{3}\right)
ตัด \left(n-2\right)^{2}\left(n+2\right)^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{3\left(n+2\right)n}{n\left(n-2\right)\times 3}
คูณ \frac{3\left(n+2\right)}{n\left(n-2\right)} ด้วย \frac{n}{3} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{n+2}{n-2}
ตัด 3n ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน