ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\frac{mm}{2m}+\frac{8m+15}{2m}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2m}}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 2m คือ 2m คูณ \frac{m}{2} ด้วย \frac{m}{m}
\frac{\frac{mm+8m+15}{2m}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2m}}
เนื่องจาก \frac{mm}{2m} และ \frac{8m+15}{2m} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{\frac{m^{2}+8m+15}{2m}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2m}}
ทำการคูณใน mm+8m+15
\frac{\frac{m^{2}+8m+15}{2m}}{\frac{m}{2m}+\frac{5}{2m}}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 2m คือ 2m คูณ \frac{1}{2} ด้วย \frac{m}{m}
\frac{\frac{m^{2}+8m+15}{2m}}{\frac{m+5}{2m}}
เนื่องจาก \frac{m}{2m} และ \frac{5}{2m} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{\left(m^{2}+8m+15\right)\times 2m}{2m\left(m+5\right)}
หาร \frac{m^{2}+8m+15}{2m} ด้วย \frac{m+5}{2m} โดยคูณ \frac{m^{2}+8m+15}{2m} ด้วยส่วนกลับของ \frac{m+5}{2m}
\frac{m^{2}+8m+15}{m+5}
ตัด 2m ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(m+3\right)\left(m+5\right)}{m+5}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
m+3
ตัด m+5 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\frac{mm}{2m}+\frac{8m+15}{2m}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2m}}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 2m คือ 2m คูณ \frac{m}{2} ด้วย \frac{m}{m}
\frac{\frac{mm+8m+15}{2m}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2m}}
เนื่องจาก \frac{mm}{2m} และ \frac{8m+15}{2m} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{\frac{m^{2}+8m+15}{2m}}{\frac{1}{2}+\frac{5}{2m}}
ทำการคูณใน mm+8m+15
\frac{\frac{m^{2}+8m+15}{2m}}{\frac{m}{2m}+\frac{5}{2m}}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 2m คือ 2m คูณ \frac{1}{2} ด้วย \frac{m}{m}
\frac{\frac{m^{2}+8m+15}{2m}}{\frac{m+5}{2m}}
เนื่องจาก \frac{m}{2m} และ \frac{5}{2m} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{\left(m^{2}+8m+15\right)\times 2m}{2m\left(m+5\right)}
หาร \frac{m^{2}+8m+15}{2m} ด้วย \frac{m+5}{2m} โดยคูณ \frac{m^{2}+8m+15}{2m} ด้วยส่วนกลับของ \frac{m+5}{2m}
\frac{m^{2}+8m+15}{m+5}
ตัด 2m ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(m+3\right)\left(m+5\right)}{m+5}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
m+3
ตัด m+5 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน