ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า c (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image
หาค่า c
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

55b+2cx=\Delta x
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
2cx=\Delta x-55b
ลบ 55b จากทั้งสองด้าน
2xc=x\Delta -55b
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{2xc}{2x}=\frac{x\Delta -55b}{2x}
หารทั้งสองข้างด้วย 2x
c=\frac{x\Delta -55b}{2x}
หารด้วย 2x เลิกทำการคูณด้วย 2x
c=\frac{\Delta }{2}-\frac{55b}{2x}
หาร \Delta x-55b ด้วย 2x
55b+2cx=\Delta x
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
55b=\Delta x-2cx
ลบ 2cx จากทั้งสองด้าน
55b=x\Delta -2cx
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{55b}{55}=\frac{x\left(\Delta -2c\right)}{55}
หารทั้งสองข้างด้วย 55
b=\frac{x\left(\Delta -2c\right)}{55}
หารด้วย 55 เลิกทำการคูณด้วย 55
55b+2cx=\Delta x
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
2cx=\Delta x-55b
ลบ 55b จากทั้งสองด้าน
2xc=x\Delta -55b
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{2xc}{2x}=\frac{x\Delta -55b}{2x}
หารทั้งสองข้างด้วย 2x
c=\frac{x\Delta -55b}{2x}
หารด้วย 2x เลิกทำการคูณด้วย 2x
c=\frac{\Delta }{2}-\frac{55b}{2x}
หาร \Delta x-55b ด้วย 2x