ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\left(3Z^{2}\right)^{15}\right)^{6}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 5 กับ 3 ให้ได้ 15
\left(3^{15}\left(Z^{2}\right)^{15}\right)^{6}
ขยาย \left(3Z^{2}\right)^{15}
\left(3^{15}Z^{30}\right)^{6}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ 15 ให้ได้ 30
\left(14348907Z^{30}\right)^{6}
คำนวณ 3 กำลังของ 15 และรับ 14348907
14348907^{6}\left(Z^{30}\right)^{6}
ขยาย \left(14348907Z^{30}\right)^{6}
14348907^{6}Z^{180}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 30 กับ 6 ให้ได้ 180
8727963568087712425891397479476727340041449Z^{180}
คำนวณ 14348907 กำลังของ 6 และรับ 8727963568087712425891397479476727340041449
\left(\left(3Z^{2}\right)^{15}\right)^{6}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 5 กับ 3 ให้ได้ 15
\left(3^{15}\left(Z^{2}\right)^{15}\right)^{6}
ขยาย \left(3Z^{2}\right)^{15}
\left(3^{15}Z^{30}\right)^{6}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 2 กับ 15 ให้ได้ 30
\left(14348907Z^{30}\right)^{6}
คำนวณ 3 กำลังของ 15 และรับ 14348907
14348907^{6}\left(Z^{30}\right)^{6}
ขยาย \left(14348907Z^{30}\right)^{6}
14348907^{6}Z^{180}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 30 กับ 6 ให้ได้ 180
8727963568087712425891397479476727340041449Z^{180}
คำนวณ 14348907 กำลังของ 6 และรับ 8727963568087712425891397479476727340041449