ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{(\exponential{(\fraction{2}{5})}{3})}{2} / \exponential{(\fraction{5}{2})}{2} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^{6}}{\left(\frac{5}{2}\right)^{2}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 2 ให้ได้ 6
\frac{\frac{64}{15625}}{\left(\frac{5}{2}\right)^{2}}
คำนวณ \frac{2}{5} กำลังของ 6 และรับ \frac{64}{15625}
\frac{\frac{64}{15625}}{\frac{25}{4}}
คำนวณ \frac{5}{2} กำลังของ 2 และรับ \frac{25}{4}
\frac{64}{15625}\times \left(\frac{4}{25}\right)
หาร \frac{64}{15625} ด้วย \frac{25}{4} โดยคูณ \frac{64}{15625} ด้วยส่วนกลับของ \frac{25}{4}
\frac{256}{390625}
คูณ \frac{64}{15625} และ \frac{4}{25} เพื่อรับ \frac{256}{390625}