ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{\left(f^{3}\right)^{7}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
ขยาย \left(f^{3}g^{-8}h\right)^{7}
\left(\frac{f^{21}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 7 ให้ได้ 21
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ -8 กับ 7 ให้ได้ -56
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}\right)^{-8}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
ขยาย \left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 5 กับ -8 ให้ได้ -40
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}h^{24}f^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ -3 กับ -8 ให้ได้ 24
\left(\frac{g^{-56}f^{21}}{g^{-40}f^{-8}h^{17}}\right)^{5}
ตัด h^{7} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\left(\frac{g^{-56}f^{29}}{g^{-40}h^{17}}\right)^{5}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\left(\frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}}\right)^{5}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ให้ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{\left(f^{29}\right)^{5}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 29 กับ 5 ให้ได้ 145
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}\right)^{5}\left(h^{17}\right)^{5}}
ขยาย \left(g^{16}h^{17}\right)^{5}
\frac{f^{145}}{g^{80}\left(h^{17}\right)^{5}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 16 กับ 5 ให้ได้ 80
\frac{f^{145}}{g^{80}h^{85}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 17 กับ 5 ให้ได้ 85
\left(\frac{\left(f^{3}\right)^{7}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
ขยาย \left(f^{3}g^{-8}h\right)^{7}
\left(\frac{f^{21}\left(g^{-8}\right)^{7}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 3 กับ 7 ให้ได้ 21
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ -8 กับ 7 ให้ได้ -56
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{\left(g^{5}\right)^{-8}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
ขยาย \left(g^{5}h^{-3}f\right)^{-8}
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}\left(h^{-3}\right)^{-8}f^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 5 กับ -8 ให้ได้ -40
\left(\frac{f^{21}g^{-56}h^{7}}{g^{-40}h^{24}f^{-8}}\right)^{5}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ -3 กับ -8 ให้ได้ 24
\left(\frac{g^{-56}f^{21}}{g^{-40}f^{-8}h^{17}}\right)^{5}
ตัด h^{7} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\left(\frac{g^{-56}f^{29}}{g^{-40}h^{17}}\right)^{5}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\left(\frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}}\right)^{5}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ให้ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{\left(f^{29}\right)^{5}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
เมื่อต้องการยกกำลัง \frac{f^{29}}{g^{16}h^{17}} ให้ยกกำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วหาร
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}h^{17}\right)^{5}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 29 กับ 5 ให้ได้ 145
\frac{f^{145}}{\left(g^{16}\right)^{5}\left(h^{17}\right)^{5}}
ขยาย \left(g^{16}h^{17}\right)^{5}
\frac{f^{145}}{g^{80}\left(h^{17}\right)^{5}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 16 กับ 5 ให้ได้ 80
\frac{f^{145}}{g^{80}h^{85}}
เมื่อต้องการยกกำลังจำนวนยกกำลังอื่น ให้คูณเลขชี้กำลังด้วยกัน คูณ 17 กับ 5 ให้ได้ 85