ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{(x + 5 y)}{2} - 2 (x + 5 y) $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}+10xy+25y^{2}-2\left(x+5y\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x+5y\right)^{2}
x^{2}+10xy+25y^{2}-2x-10y
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -2 ด้วย x+5y
x^{2}+10xy+25y^{2}-2\left(x+5y\right)
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x+5y\right)^{2}
x^{2}+10xy+25y^{2}-2x-10y
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -2 ด้วย x+5y