ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

14+\frac{3-2\sqrt{3}+1}{2}
สิ่งใดก็ตามที่หารด้วยหนึ่งจะได้ตัวเอง
14+\frac{4-2\sqrt{3}}{2}
เพิ่ม 3 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 4
14+2-\sqrt{3}
หารแต่ละพจน์ของ 4-2\sqrt{3} ด้วย 2 ให้ได้ 2-\sqrt{3}
16-\sqrt{3}
เพิ่ม 14 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 16