Przejdź do głównej zawartości
Rozwiąż względem x
Tick mark Image
Wykres

Podobne zadania z wyszukiwania w sieci web

Udostępnij

a+b=-10 ab=25
Aby rozwiązać równanie, rozłóż x^{2}-10x+25 na czynniki przy użyciu formuły x^{2}+\left(a+b\right)x+ab=\left(x+a\right)\left(x+b\right). Aby znaleźć a i b, skonfiguruj system do rozwiązania.
-1,-25 -5,-5
Ponieważ ab ma wartość dodatnią, a i b mają ten sam znak. Ponieważ a+b jest wartością ujemną, a i b są ujemne. Lista wszystkich takich par liczb całkowitych, które dają iloczyn 25.
-1-25=-26 -5-5=-10
Oblicz sumę dla każdej pary.
a=-5 b=-5
Rozwiązanie to para, która daje sumę -10.
\left(x-5\right)\left(x-5\right)
Zapisz ponownie wyrażenie rozłożone na czynniki \left(x+a\right)\left(x+b\right), używając uzyskanych wartości.
\left(x-5\right)^{2}
Przepisz jako kwadrat dwumianu.
x=5
Aby znaleźć rozwiązanie równania, rozwiąż: x-5=0.
a+b=-10 ab=1\times 25=25
Aby rozwiązać równanie, rozłóż na czynniki lewą stronę przez grupowanie. Najpierw należy zapisać ponownie lewą stronę jako: x^{2}+ax+bx+25. Aby znaleźć a i b, skonfiguruj system do rozwiązania.
-1,-25 -5,-5
Ponieważ ab ma wartość dodatnią, a i b mają ten sam znak. Ponieważ a+b jest wartością ujemną, a i b są ujemne. Lista wszystkich takich par liczb całkowitych, które dają iloczyn 25.
-1-25=-26 -5-5=-10
Oblicz sumę dla każdej pary.
a=-5 b=-5
Rozwiązanie to para, która daje sumę -10.
\left(x^{2}-5x\right)+\left(-5x+25\right)
Przepisz x^{2}-10x+25 jako \left(x^{2}-5x\right)+\left(-5x+25\right).
x\left(x-5\right)-5\left(x-5\right)
Wyłącz przed nawias x w pierwszej grupie i -5 w drugiej grupie.
\left(x-5\right)\left(x-5\right)
Wyłącz przed nawias wspólny czynnik x-5, używając właściwości rozdzielności.
\left(x-5\right)^{2}
Przepisz jako kwadrat dwumianu.
x=5
Aby znaleźć rozwiązanie równania, rozwiąż: x-5=0.
x^{2}-10x+25=0
Wszystkie równania w postaci ax^{2}+bx+c=0 można rozwiązywać za pomocą formuły kwadratowej: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formuła kwadratowa daje dwa rozwiązania — jedno, w którym operator ± jest dodawaniem, i drugie, w którym jest on odejmowaniem.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{\left(-10\right)^{2}-4\times 25}}{2}
To równanie ma postać standardową: ax^{2}+bx+c=0. Podstaw 1 do a, -10 do b i 25 do c w formule kwadratowej \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-4\times 25}}{2}
Podnieś do kwadratu -10.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{100-100}}{2}
Pomnóż -4 przez 25.
x=\frac{-\left(-10\right)±\sqrt{0}}{2}
Dodaj 100 do -100.
x=-\frac{-10}{2}
Oblicz pierwiastek kwadratowy wartości 0.
x=\frac{10}{2}
Liczba przeciwna do -10 to 10.
x=5
Podziel 10 przez 2.
x^{2}-10x+25=0
Równania kwadratowe takie jak to można rozwiązywać przez dopełnianie do kwadratu. Aby można było dopełnić do kwadratu, równanie musi mieć postać x^{2}+bx=c.
\left(x-5\right)^{2}=0
Rozłóż na czynniki wyrażenie x^{2}-10x+25. Ogólnie, gdy wyrażenie x^{2}+bx+c jest liczbą kwadratową, zawsze można je rozłożyć na czynniki jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-5\right)^{2}}=\sqrt{0}
Oblicz pierwiastek kwadratowy obu stron równania.
x-5=0 x-5=0
Uprość.
x=5 x=5
Dodaj 5 do obu stron równania.
x=5
Równanie jest teraz rozwiązane. Rozwiązania są takie same.