Przejdź do głównej zawartości
Rozwiąż względem m
Tick mark Image

Podobne zadania z wyszukiwania w sieci web

Udostępnij

m=3mm+3\left(m-1\right)
Zmienna m nie może być równa 0, ponieważ nie zdefiniowano dzielenia przez zero. Pomnóż obie strony równania przez 3m (najmniejsza wspólna wielokrotność wartości 3,m).
m=3m^{2}+3\left(m-1\right)
Pomnóż m przez m, aby uzyskać m^{2}.
m=3m^{2}+3m-3
Użyj właściwości rozdzielności, aby pomnożyć 3 przez m-1.
m-3m^{2}=3m-3
Odejmij 3m^{2} od obu stron.
m-3m^{2}-3m=-3
Odejmij 3m od obu stron.
-2m-3m^{2}=-3
Połącz m i -3m, aby uzyskać -2m.
-2m-3m^{2}+3=0
Dodaj 3 do obu stron.
-3m^{2}-2m+3=0
Wszystkie równania w postaci ax^{2}+bx+c=0 można rozwiązywać za pomocą formuły kwadratowej: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formuła kwadratowa daje dwa rozwiązania — jedno, w którym operator ± jest dodawaniem, i drugie, w którym jest on odejmowaniem.
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{\left(-2\right)^{2}-4\left(-3\right)\times 3}}{2\left(-3\right)}
To równanie ma postać standardową: ax^{2}+bx+c=0. Podstaw -3 do a, -2 do b i 3 do c w formule kwadratowej \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4-4\left(-3\right)\times 3}}{2\left(-3\right)}
Podnieś do kwadratu -2.
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4+12\times 3}}{2\left(-3\right)}
Pomnóż -4 przez -3.
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{4+36}}{2\left(-3\right)}
Pomnóż 12 przez 3.
m=\frac{-\left(-2\right)±\sqrt{40}}{2\left(-3\right)}
Dodaj 4 do 36.
m=\frac{-\left(-2\right)±2\sqrt{10}}{2\left(-3\right)}
Oblicz pierwiastek kwadratowy wartości 40.
m=\frac{2±2\sqrt{10}}{2\left(-3\right)}
Liczba przeciwna do -2 to 2.
m=\frac{2±2\sqrt{10}}{-6}
Pomnóż 2 przez -3.
m=\frac{2\sqrt{10}+2}{-6}
Teraz rozwiąż równanie m=\frac{2±2\sqrt{10}}{-6} dla operatora ± będącego plusem. Dodaj 2 do 2\sqrt{10}.
m=\frac{-\sqrt{10}-1}{3}
Podziel 2+2\sqrt{10} przez -6.
m=\frac{2-2\sqrt{10}}{-6}
Teraz rozwiąż równanie m=\frac{2±2\sqrt{10}}{-6} dla operatora ± będącego minusem. Odejmij 2\sqrt{10} od 2.
m=\frac{\sqrt{10}-1}{3}
Podziel 2-2\sqrt{10} przez -6.
m=\frac{-\sqrt{10}-1}{3} m=\frac{\sqrt{10}-1}{3}
Równanie jest teraz rozwiązane.
m=3mm+3\left(m-1\right)
Zmienna m nie może być równa 0, ponieważ nie zdefiniowano dzielenia przez zero. Pomnóż obie strony równania przez 3m (najmniejsza wspólna wielokrotność wartości 3,m).
m=3m^{2}+3\left(m-1\right)
Pomnóż m przez m, aby uzyskać m^{2}.
m=3m^{2}+3m-3
Użyj właściwości rozdzielności, aby pomnożyć 3 przez m-1.
m-3m^{2}=3m-3
Odejmij 3m^{2} od obu stron.
m-3m^{2}-3m=-3
Odejmij 3m od obu stron.
-2m-3m^{2}=-3
Połącz m i -3m, aby uzyskać -2m.
-3m^{2}-2m=-3
Równania kwadratowe takie jak to można rozwiązywać przez dopełnianie do kwadratu. Aby można było dopełnić do kwadratu, równanie musi mieć postać x^{2}+bx=c.
\frac{-3m^{2}-2m}{-3}=-\frac{3}{-3}
Podziel obie strony przez -3.
m^{2}+\left(-\frac{2}{-3}\right)m=-\frac{3}{-3}
Dzielenie przez -3 cofa mnożenie przez -3.
m^{2}+\frac{2}{3}m=-\frac{3}{-3}
Podziel -2 przez -3.
m^{2}+\frac{2}{3}m=1
Podziel -3 przez -3.
m^{2}+\frac{2}{3}m+\left(\frac{1}{3}\right)^{2}=1+\left(\frac{1}{3}\right)^{2}
Podziel \frac{2}{3}, współczynnik x, przez 2, aby otrzymać \frac{1}{3}. Następnie dodaj kwadrat liczby \frac{1}{3} do obu stron równania. Ten krok sprawi, że lewa strona tego równania stanie się liczbą kwadratową.
m^{2}+\frac{2}{3}m+\frac{1}{9}=1+\frac{1}{9}
Podnieś do kwadratu \frac{1}{3}, podnosząc do kwadratu licznik i mianownik ułamka.
m^{2}+\frac{2}{3}m+\frac{1}{9}=\frac{10}{9}
Dodaj 1 do \frac{1}{9}.
\left(m+\frac{1}{3}\right)^{2}=\frac{10}{9}
Rozłóż na czynniki wyrażenie m^{2}+\frac{2}{3}m+\frac{1}{9}. Ogólnie, gdy wyrażenie x^{2}+bx+c jest liczbą kwadratową, zawsze można je rozłożyć na czynniki jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(m+\frac{1}{3}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{10}{9}}
Oblicz pierwiastek kwadratowy obu stron równania.
m+\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{10}}{3} m+\frac{1}{3}=-\frac{\sqrt{10}}{3}
Uprość.
m=\frac{\sqrt{10}-1}{3} m=\frac{-\sqrt{10}-1}{3}
Odejmij \frac{1}{3} od obu stron równania.