Przejdź do głównej zawartości
Rozwiąż względem x (complex solution)
Tick mark Image
Wykres

Podobne zadania z wyszukiwania w sieci web

Udostępnij

2x^{2}+12x+40=0
Wszystkie równania w postaci ax^{2}+bx+c=0 można rozwiązywać za pomocą formuły kwadratowej: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Formuła kwadratowa daje dwa rozwiązania — jedno, w którym operator ± jest dodawaniem, i drugie, w którym jest on odejmowaniem.
x=\frac{-12±\sqrt{12^{2}-4\times 2\times 40}}{2\times 2}
To równanie ma postać standardową: ax^{2}+bx+c=0. Podstaw 2 do a, 12 do b i 40 do c w formule kwadratowej \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}.
x=\frac{-12±\sqrt{144-4\times 2\times 40}}{2\times 2}
Podnieś do kwadratu 12.
x=\frac{-12±\sqrt{144-8\times 40}}{2\times 2}
Pomnóż -4 przez 2.
x=\frac{-12±\sqrt{144-320}}{2\times 2}
Pomnóż -8 przez 40.
x=\frac{-12±\sqrt{-176}}{2\times 2}
Dodaj 144 do -320.
x=\frac{-12±4\sqrt{11}i}{2\times 2}
Oblicz pierwiastek kwadratowy wartości -176.
x=\frac{-12±4\sqrt{11}i}{4}
Pomnóż 2 przez 2.
x=\frac{-12+4\sqrt{11}i}{4}
Teraz rozwiąż równanie x=\frac{-12±4\sqrt{11}i}{4} dla operatora ± będącego plusem. Dodaj -12 do 4i\sqrt{11}.
x=-3+\sqrt{11}i
Podziel -12+4i\sqrt{11} przez 4.
x=\frac{-4\sqrt{11}i-12}{4}
Teraz rozwiąż równanie x=\frac{-12±4\sqrt{11}i}{4} dla operatora ± będącego minusem. Odejmij 4i\sqrt{11} od -12.
x=-\sqrt{11}i-3
Podziel -12-4i\sqrt{11} przez 4.
x=-3+\sqrt{11}i x=-\sqrt{11}i-3
Równanie jest teraz rozwiązane.
2x^{2}+12x+40=0
Równania kwadratowe takie jak to można rozwiązywać przez dopełnianie do kwadratu. Aby można było dopełnić do kwadratu, równanie musi mieć postać x^{2}+bx=c.
2x^{2}+12x+40-40=-40
Odejmij 40 od obu stron równania.
2x^{2}+12x=-40
Odjęcie 40 od tej samej wartości pozostawia wartość 0.
\frac{2x^{2}+12x}{2}=-\frac{40}{2}
Podziel obie strony przez 2.
x^{2}+\frac{12}{2}x=-\frac{40}{2}
Dzielenie przez 2 cofa mnożenie przez 2.
x^{2}+6x=-\frac{40}{2}
Podziel 12 przez 2.
x^{2}+6x=-20
Podziel -40 przez 2.
x^{2}+6x+3^{2}=-20+3^{2}
Podziel 6, współczynnik x, przez 2, aby otrzymać 3. Następnie dodaj kwadrat liczby 3 do obu stron równania. Ten krok sprawi, że lewa strona tego równania stanie się liczbą kwadratową.
x^{2}+6x+9=-20+9
Podnieś do kwadratu 3.
x^{2}+6x+9=-11
Dodaj -20 do 9.
\left(x+3\right)^{2}=-11
Rozłóż na czynniki wyrażenie x^{2}+6x+9. Ogólnie, gdy wyrażenie x^{2}+bx+c jest liczbą kwadratową, zawsze można je rozłożyć na czynniki jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+3\right)^{2}}=\sqrt{-11}
Oblicz pierwiastek kwadratowy obu stron równania.
x+3=\sqrt{11}i x+3=-\sqrt{11}i
Uprość.
x=-3+\sqrt{11}i x=-\sqrt{11}i-3
Odejmij 3 od obu stron równania.