Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

25=5^{2} 30=2\times 3\times 5
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené.
2\times 3\times 5^{2}
Určí všechny činitele a jejich nejvyšší mocninu ve všech výrazech. Vynásobí nejvyšší mocniny těchto činitelů, aby se našel nejnižší společný násobek.
150
Rozbalí výraz.