Přejít k hlavnímu obsahu
l, c, m, left parenthesis, 2, comma, 3, comma, 5, comma, 6, comma, 10, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

6=2\times 3 10=2\times 5
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené.
2\times 3\times 5
Určí všechny činitele a jejich nejvyšší mocninu ve všech výrazech. Vynásobí nejvyšší mocniny těchto činitelů, aby se našel nejnižší společný násobek.
30
Rozbalí výraz.