Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Sdílet

4=2^{2}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené.
2^{2}\times 3\times 5
Určí všechny činitele a jejich nejvyšší mocninu ve všech výrazech. Vynásobí nejvyšší mocniny těchto činitelů, aby se našel nejnižší společný násobek.
60
Rozbalí výraz.