Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 12, comma, 16, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Sdílet

12=2^{2}\times 3 16=2^{4}
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené.
2^{4}\times 3
Určí všechny činitele a jejich nejvyšší mocninu ve všech výrazech. Vynásobí nejvyšší mocniny těchto činitelů, aby se našel nejnižší společný násobek.
48
Rozbalí výraz.