Skip to main content
l, c, m, left parenthesis, 20, comma, 45, comma, 10, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

20=2^{2}\times 5 45=3^{2}\times 5 10=2\times 5
Rozloží výrazy, které ještě nejsou rozložené.
2^{2}\times 3^{2}\times 5
Určí všechny činitele a jejich nejvyšší mocninu ve všech výrazech. Vynásobí nejvyšší mocniny těchto činitelů, aby se našel nejnižší společný násobek.
180
Rozbalí výraz.