Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{4}{12} - \fraction{9}{7} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1}{3}-\frac{9}{7}
Vykraťte zlomek \frac{4}{12} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{7}{21}-\frac{27}{21}
Nejmenší společný násobek čísel 3 a 7 je 21. Převeďte \frac{1}{3} a \frac{9}{7} na zlomky se jmenovatelem 21.
\frac{7-27}{21}
Vzhledem k tomu, že \frac{7}{21} a \frac{27}{21} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
-\frac{20}{21}
Odečtěte 27 od 7 a dostanete -20.