Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{4}{12} + \fraction{9}{8} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1}{3}+\frac{9}{8}
Vykraťte zlomek \frac{4}{12} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{8}{24}+\frac{27}{24}
Nejmenší společný násobek čísel 3 a 8 je 24. Převeďte \frac{1}{3} a \frac{9}{8} na zlomky se jmenovatelem 24.
\frac{8+27}{24}
Vzhledem k tomu, že \frac{8}{24} a \frac{27}{24} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{35}{24}
Sečtením 8 a 27 získáte 35.