Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{4}{12} + \fraction{9}{8} * \fraction{15}{3} - \fraction{26}{10} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1}{3}+\frac{9}{8}\times \left(\frac{15}{3}\right)-\frac{26}{10}
Vykraťte zlomek \frac{4}{12} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{1}{3}+\frac{9}{8}\times 5-\frac{26}{10}
Vydělte číslo 15 číslem 3 a dostanete 5.
\frac{1}{3}+\frac{9\times 5}{8}-\frac{26}{10}
Vyjádřete \frac{9}{8}\times 5 jako jeden zlomek.
\frac{1}{3}+\frac{45}{8}-\frac{26}{10}
Vynásobením 9 a 5 získáte 45.
\frac{8}{24}+\frac{135}{24}-\frac{26}{10}
Nejmenší společný násobek čísel 3 a 8 je 24. Převeďte \frac{1}{3} a \frac{45}{8} na zlomky se jmenovatelem 24.
\frac{8+135}{24}-\frac{26}{10}
Vzhledem k tomu, že \frac{8}{24} a \frac{135}{24} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{143}{24}-\frac{26}{10}
Sečtením 8 a 135 získáte 143.
\frac{143}{24}-\frac{13}{5}
Vykraťte zlomek \frac{26}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{715}{120}-\frac{312}{120}
Nejmenší společný násobek čísel 24 a 5 je 120. Převeďte \frac{143}{24} a \frac{13}{5} na zlomky se jmenovatelem 120.
\frac{715-312}{120}
Vzhledem k tomu, že \frac{715}{120} a \frac{312}{120} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{403}{120}
Odečtěte 312 od 715 a dostanete 403.