Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{4}{12} / \fraction{9}{8} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{4\times 8}{12\times 9}
Vydělte číslo \frac{4}{12} zlomkem \frac{9}{8} tak, že číslo \frac{4}{12} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{9}{8}.
\frac{8}{3\times 9}
Vykraťte 4 v čitateli a jmenovateli.
\frac{8}{27}
Vynásobením 3 a 9 získáte 27.