Přejít k hlavnímu obsahu
$\fraction{1}{8} + 2 (\fraction{9}{7}) / \fraction{15}{3} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{1}{8}+\frac{\frac{2\times 9}{7}}{\frac{15}{3}}
Vyjádřete 2\times \left(\frac{9}{7}\right) jako jeden zlomek.
\frac{1}{8}+\frac{\frac{18}{7}}{\frac{15}{3}}
Vynásobením 2 a 9 získáte 18.
\frac{1}{8}+\frac{\frac{18}{7}}{5}
Vydělte číslo 15 číslem 3 a dostanete 5.
\frac{1}{8}+\frac{18}{7\times 5}
Vyjádřete \frac{\frac{18}{7}}{5} jako jeden zlomek.
\frac{1}{8}+\frac{18}{35}
Vynásobením 7 a 5 získáte 35.
\frac{35}{280}+\frac{144}{280}
Nejmenší společný násobek čísel 8 a 35 je 280. Převeďte \frac{1}{8} a \frac{18}{35} na zlomky se jmenovatelem 280.
\frac{35+144}{280}
Vzhledem k tomu, že \frac{35}{280} a \frac{144}{280} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{179}{280}
Sečtením 35 a 144 získáte 179.