Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

14x-28
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7 číslem 2x-4.
14x-28
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 7 číslem 2x-4.