Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4\left(x-2\right)
Odečtěte 2 od 6 a dostanete 4.
4x-8
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 4 číslem x-2.
4\left(x-2\right)
Odečtěte 2 od 6 a dostanete 4.
4x-8
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 4 číslem x-2.