Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-x+1
S využitím distributivnosti vynásobte číslo x-1 číslem -1.
-x+1
S využitím distributivnosti vynásobte číslo x-1 číslem -1.