Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

12x-12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem 4x-4.
12x-12
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem 4x-4.