Skip to main content
3, left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis, left parenthesis, 4, x, minus, 4, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem x-3.
12x^{2}-12x-36x+36
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu 3x-9 každým členem výrazu 4x-4.
12x^{2}-48x+36
Sloučením -12x a -36x získáte -48x.
\left(3x-9\right)\left(4x-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 3 číslem x-3.
12x^{2}-12x-36x+36
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu 3x-9 každým členem výrazu 4x-4.
12x^{2}-48x+36
Sloučením -12x a -36x získáte -48x.