ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
m, o, d, e, left parenthesis, 10, comma, 11, comma, 10, comma, 12, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

mode(10,11,10,12)
ฐานนิยมของเซ็ตคือ ค่าที่ปรากฏบ่อยที่สุด ฐานนิยมสามารถมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าถ้าค่าอย่างน้อยสองค่าปรากฏเป็นจำนวนครั้งที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งมากกว่าค่าอื่นในเซ็ต
10,10,11,12
การใส่หมายเลขตามลำดับสามารถทำให้ง่ายต่อการหาฐานนิยมเนื่องจากค่าที่ปรากฎมากกว่าหนึ่งครั้งจะอยู่ติดกัน
mode(10,10,11,12)=10
หมายเหตุว่า 10 ปรากฏ 2 ครั้ง ซึ่งบ่อยกว่าค่าอื่นๆ