ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

mode(1,1,2,2,3,3)
ฐานนิยมของเซ็ตคือ ค่าที่ปรากฏบ่อยที่สุด ฐานนิยมสามารถมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าถ้าค่าอย่างน้อยสองค่าปรากฏเป็นจำนวนครั้งที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งมากกว่าค่าอื่นในเซ็ต
1,1,2,2,3,3
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนแรกในการหาฐานนิยมของเซ็ตคือใส่ค่าเรียงตามลำดับ แต่ค่าเหล่านี้เรียงตามลำดับอยู่แล้ว
mode(1,1,2,2,3,3)=1,2,3
ในกรณีนี้ การที่ฐานนิยมมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าเนื่องจาก 1,2,3 ทั้งหมดปรากฏ 2 ครั้ง ซึ่งบ่อยกว่าค่าอื่นๆ