ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
m, o, d, e, left parenthesis, 1, comma, 2, comma, 3, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

mode(1,2,3)
ฐานนิยมของเซ็ตคือ ค่าที่ปรากฏบ่อยที่สุด ฐานนิยมสามารถมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าถ้าค่าอย่างน้อยสองค่าปรากฏเป็นจำนวนครั้งที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งมากกว่าค่าอื่นในเซ็ต
1,2,3
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนแรกในการหาฐานนิยมของเซ็ตคือใส่ค่าเรียงตามลำดับ แต่ค่าเหล่านี้เรียงตามลำดับอยู่แล้ว
mode(1,2,3)=1,2,3
เนื่องจากไม่มีค่าปรากฏมากกว่า 1 ครั้ง ฐานนิยมประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดของเซต