ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แบบทดสอบ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

mode(1,2,3,2,1,2,3)
ฐานนิยมของเซ็ตคือ ค่าที่ปรากฏบ่อยที่สุด ฐานนิยมสามารถมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าถ้าค่าอย่างน้อยสองค่าปรากฏเป็นจำนวนครั้งที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งมากกว่าค่าอื่นในเซ็ต
1,1,2,2,2,3,3
การใส่หมายเลขตามลำดับสามารถทำให้ง่ายต่อการหาฐานนิยมเนื่องจากค่าที่ปรากฎมากกว่าหนึ่งครั้งจะอยู่ติดกัน
mode(1,1,2,2,2,3,3)=2
หมายเหตุว่า 2 ปรากฏ 3 ครั้ง ซึ่งบ่อยกว่าค่าอื่นๆ