ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า m (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image
หาค่า m
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(-m\right)x=b-y
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
-mx=-y+b
เรียงลำดับพจน์ใหม่
\left(-x\right)m=b-y
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(-x\right)m}{-x}=\frac{b-y}{-x}
หารทั้งสองข้างด้วย -x
m=\frac{b-y}{-x}
หารด้วย -x เลิกทำการคูณด้วย -x
m=-\frac{b-y}{x}
หาร b-y ด้วย -x
b=\left(-m\right)x+y
เพิ่ม y ไปทั้งสองด้าน
b=-mx+y
เรียงลำดับพจน์ใหม่
\left(-m\right)x=b-y
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
-mx=-y+b
เรียงลำดับพจน์ใหม่
\left(-x\right)m=b-y
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(-x\right)m}{-x}=\frac{b-y}{-x}
หารทั้งสองข้างด้วย -x
m=\frac{b-y}{-x}
หารด้วย -x เลิกทำการคูณด้วย -x
m=-\frac{b-y}{x}
หาร b-y ด้วย -x

ปัญหาที่คล้ายกัน