ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
a, times, left parenthesis, b, minus, 2, right parenthesis, equals, 3, b
หาค่า a
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

ab-2a=3b
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ a ด้วย b-2
\left(b-2\right)a=3b
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี a
\frac{\left(b-2\right)a}{b-2}=\frac{3b}{b-2}
หารทั้งสองข้างด้วย b-2
a=\frac{3b}{b-2}
หารด้วย b-2 เลิกทำการคูณด้วย b-2
ab-2a=3b
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ a ด้วย b-2
ab-2a-3b=0
ลบ 3b จากทั้งสองด้าน
ab-3b=2a
เพิ่ม 2a ไปทั้งสองด้าน สิ่งใดบวกกับศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเอง
\left(a-3\right)b=2a
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี b
\frac{\left(a-3\right)b}{a-3}=\frac{2a}{a-3}
หารทั้งสองข้างด้วย a-3
b=\frac{2a}{a-3}
หารด้วย a-3 เลิกทำการคูณด้วย a-3

ปัญหาที่คล้ายกัน