ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า r
Tick mark Image
หาค่า s
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3r+6s=2t-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย r+2s
3r=2t-4-6s
ลบ 6s จากทั้งสองด้าน
3r=-6s+2t-4
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{3r}{3}=\frac{-6s+2t-4}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
r=\frac{-6s+2t-4}{3}
หารด้วย 3 เลิกทำการคูณด้วย 3
r=\frac{2t}{3}-2s-\frac{4}{3}
หาร -4+2t-6s ด้วย 3
3r+6s=2t-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย r+2s
6s=2t-4-3r
ลบ 3r จากทั้งสองด้าน
6s=-3r+2t-4
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{6s}{6}=\frac{-3r+2t-4}{6}
หารทั้งสองข้างด้วย 6
s=\frac{-3r+2t-4}{6}
หารด้วย 6 เลิกทำการคูณด้วย 6
s=\frac{t}{3}-\frac{r}{2}-\frac{2}{3}
หาร 2t-4-3r ด้วย 6

ปัญหาที่คล้ายกัน