ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{3 a}{b} = c $
หาค่า a
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3a=cb
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย b
3a=bc
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{3a}{3}=\frac{bc}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
a=\frac{bc}{3}
หารด้วย 3 เลิกทำการคูณด้วย 3
3a=cb
ตัวแปร b ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย b
cb=3a
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
\frac{cb}{c}=\frac{3a}{c}
หารทั้งสองข้างด้วย c
b=\frac{3a}{c}
หารด้วย c เลิกทำการคูณด้วย c
b=\frac{3a}{c}\text{, }b\neq 0
ตัวแปร b ไม่สามารถเท่ากับ 0

ปัญหาที่คล้ายกัน