ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$6 * \matrix{\list{\list{2}{3}}{\list{5}{4}}} $